Contact

Ons team

Chantal Brems

Communicatie | Doelgroepenwerking | Sectoroverschrijdende samenwerking

Chantal Brems

Mieke Maes

Beleid & Coördinatie | Culturele diversiteit | Subsidies voor erfgoedinitiatieven

Mieke  Maes

Sylvie Maes

Depotbeleid | Erfgoedbank | Erfgoedzorg

Sylvie Maes

Annelies Tollet

Erfgoedgemeenschappen | Erfgoedbank | Immaterieel erfgoed

Annelies Tollet

Peggy Voesterzoons

Webcommunicatie | Subsidies voor jaarwerking

Peggy Voesterzoons
Facturatieadres
  • Dienst financiën van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

  • Emile Jacqmainlaan 135
  • 1000 Brussel