Senaat - Archief

Deel deze pagina

De sectie Archivering en Historiografie van de Belgische senaat beheert de bescheiden die de diensten van de Senaat niet direct meer nodig heeft, maar die vanuit juridisch of historisch oogpunt bewaard worden.

In het archief bevinden zich o.a. :

- de gepubliceerde handelingen (notulen van de plenaire vergaderingen)

- de voorbereidende dossiers van elk goedgekeurd wetsvoorstel

- de originelen van de schriftelijke vragen

- de verslagen van de commissievergaderingen, waaronder de onderzoekscommissies (aanvraag voor raadpleging richten aan de Griffier)

- persoonsdossiers van alle senatoren vanaf 1831

- de verslagen van de vergaderingen van het Bureau en het College van Quaestoren (aanvraag tot raadpleging richten aan de Griffier)

- het archief van de administartie van de Senaat

 

Senaat - Archief

 • Adres

  Natieplein 1, 1000 Brussel

 • Telefoon

  02 501 70 77

 • Website

  http://www.senate.be

 • E-mail

  archief@senate.be

 • Bereikbaar

  Toegankelijk op afspraak.