Kamer voor Volksvertegenwoordigers - Archief

Deel deze pagina

De Kamer van Volksvertegenwoordigers is één van de twee Kamers van het Federaal Parlement van het Koninkrijk België. De andere Kamer is de Senaat.

De Kamer bewaart een multimediale collectie waarin een uitgebreide collectie geschreven bronnen is terug te vinden, aangevuld met foto's, kaarten en bouwtekeningen, audio - en beeldopnames. Inhoudelijk vertegenwoordigt het archief de drie hoofdtaken van de assemblee :

 • rol in de financiële cyclus van de Staat: begroting en jaarrekening
 • de wetgevende en grondwetgevende macht
 • de controle op de Regering.

Ook de 'autonome' bevoegdheden, zoals het onderzoek van verzoekschriften en petities, het uitoefenen van controle op de verkiezingen en verkiezingsuitgaven, naturalisatie, parlementair onderzoek, ... zijn in de archieven weerspiegeld.
Het omvat ook fragmentaire archiefbestanden van de Tweede Kamer der Staten-generaal van het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksraad van België of het Congrès national de Belgique.

Wat je niet terugvindt in het Kamerarchief zijn de archieven van de politieke fracties van de Kamer en de nevengeschikte instellingen van de Kamer, met name die van het Rekenhof, Comité P, Comité I.

Periode
Vanaf 1815

 

Kamer voor Volksvertegenwoordigers - Archief

 • Adres

  Leuvenseweg 13, 1000 Brussel

 • Telefoon

  +32 2 549 81 44

 • Website

  https://www.dekamer.be

 • E-mail

  eb.remaked@feihcra.cod

 • Bereikbaar

  Toegankelijk op afspraak.