Kind en Gezin - Archief

Deel deze pagina

Kind en Gezin, formeel opgericht in 1984, is sinds 2004 een intern verzelfstandigd agentschap (IVA) binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid.
De kerntaken van het agentschap omvatten de regie van de kinderopvang en de organisatie van de preventieve gezinsondersteuning. Ook de Vlaamse Centrale Autoriteit inzake adoptie (VCA) kreeg vanaf 2006 een plaats binnen Kind en Gezin.

In het archief vind je zowel administratieve archiefstukken rond beleidsvoorbereiding en -uitvoering over deze taakgebieden, als speciale collecties affiches, foto's, brochures en films. De dossiers en archiefobjecten gaan dikwijls terug tot de periode van de nationale rechtsvoorganger, het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn (NWK), opgericht in 1919.

Het beleidsarchief van de NWK-periode werd neergelegd bij het Algemeen Rijksarchief in Beveren, de bedrijfsfilms gaf men bij het Koninklijk Belgisch Filmarchief in bewaring.

Periode
1919 tot heden.

 

Kind en Gezin - Archief

 • Adres

  Hallepoortlaan 27, 1060 Sint-Gillis

 • Telefoon

  +32 2 533 12 15

 • Website

  https://www.kindengezin.be

 • E-mail

  geschiedenis@kindengezin.be