Rijksarchief te Brussel (Vorst)

Deel deze pagina

Het bewaart de archieven van de politieke, administratieve en gerechtelijke instellingen van het oud-hertogdom Brabant, het archief van de Brusselse notarissen, van de rechtbanken en de gedecentraliseerde administratieve diensten die in het Brusselse gebied hun zetel hebben, het archief van het Dijledepartement en van de provincie Brabant, van enkele Brusselse gemeenten, van de oude Brusselse ambachten en gilden, en van de kerkelijke instellingen van het Ancien Régime.
Ook de archieven van de buitendiensten van de Federale Overheidsdiensten (de vroegere ministeries) zijn hier te vinden, evenals de minuten van notarissen gelegen binnen het ressort van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Daarnaast kunnen in het Rijksarchief te Brussel ook de microfilms van de parochieregisters (vóór 1795) en van de registers van burgerlijke stand van Brusselse gemeenten en van de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik en Namen worden geconsulteerd. Voor enkele gemeenten van de vroegere provincie Brabant zijn eveneens bevolkingsregisters beschikbaar op microfilm.

Periode
Begin elfde eeuw tot eenentwintigste eeuw.

 

Rijksarchief te Brussel (Vorst)

 • Adres

  Luttrebruglaan 74, 1190 Vorst

 • Telefoon

  +32 2 524 61 15

 • Website

  http://www.arch.be/index.php?l=nl&m=praktische-info&r=onze-leeszalen&d=brussel#archives-conservees

 • E-mail

  rijksarchief.brussel@arch.be

 • Bereikbaar

  dinsdag, woensdag en donderdag: 09.00u. - 16.30u.