Vorming & Ontmoeting

Deel deze pagina

We bieden je ex-cathedravorming, begeleiding in de vorm van trajecten, ontmoetingsmomenten met collega's. De zorg en de aandacht voor het Brusselse cultureel erfgoed staan daarin altijd centraal.

Wat kan je verwachten? Soms staat een meer theoretische kennisoverdracht centraal, soms komen oefeningen in praktijken en methodieken aan bod, of een combinatie van theorie en praktijk, enz. Onder het motto ‘1 + 1 is meer dan 2’ organiseren we ook ontmoetingsmomenten onder collega's. Dan maak je kennis met elkaars werking en deel je expertise in een ongedwongen sfeer met collega’s. Hou onze infobrief in de gaten voor nieuwe vormingsactiviteiten.

Vind je je gading niet in dit aanbod? Heb je vragen of wil je meer informatie? Laat ons dit weten, dan zoeken we samen naar een oplossing, of kunnen we je doorverwijzen naar het vormingsaanbod van andere erfgoedorganisaties.

Archiefzorg voor verenigingen en particulieren

Onze partner Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel (AMVB) geeft praktijksessies over archiefzorg en -beheer aan erfgoedbeheerders buiten de erfgoedsector. In 2018-2019 geeft het AMVB onder meer ondersteuning aan de Brusselse jeugd- en kunstensector.

Archievenoverleg

De erfgoedcel brengt de archivarissen in Brussel minstens één keer per jaar samen. Dit platvorm geeft ruimte aan netwerking, uitwisseling van expertise, kennis en ideeën. De brede Brusselse archiefsector, zowel overheidsarchieven als privaatrechtelijke archieven, bedrijfsarchieven, enz., maakt deel uit van het platform.

Collegagroep - Collectiebeheerders Musea

Eén keer per jaar organiseren we deze collegagroep voor conservators, depotmedewerkers, registratoren en collectiebeheerders uit de Brusselse musea. Dan gaan we dieper in op een thema relevant voor de museumsector, bijvoorbeeld digitale duurzaamheid, ledverlichting of collectiebeheer bij tijdelijke sluiting.

Atelier over preventieve conservering van boeken, op 20 november 2018 in Bibliotheca Wittockiana.Op 20 november 2018 waren de collectiebeheerders te gast in de Bibliotheca Wittockiana voor een atelier over preventieve boekconservering. Expert Guy De Witte gaf de deelnemers een diepere blik op verschillende aspecten van preventieve boekconservering in erfgoedcollecties.
In de collectie van de Bibliotheca Wittockiana vond men een schat aan voorbeeldmateriaal.

Collegagroep - Calamiteitenplanning

In de voorbije jaren stapten verschillende musea, archieven en/of andere erfgoedorganisaties mee in een begeleiding voor een individueel calamiteitenplan, het ECCE-traject (Eerste Hulp bij Calamiteiten Cultureel Erfgoed). Een calamiteitenplan maakt de erfgoedorganisatie weerbaar in het voorkomen van of de reactie op een calamiteit (bijv. diefstal van een collectiestuk, waterschade,...). De erfgoedcel wil deze erfgoedorganisaties blijvend sensibiliseren rond dit thema. Begin 2019 starten we met een nieuwe groep erfgoedbeheerders een volgend traject Calamiteitenplanning.

Erfgoedbeleg

Het begrip erfgoed heeft vaak af te rekenen met vooroordelen: oubollig, stoffig,… Niets dus voor een fris en dynamisch lokaal cultuurbeleid. Of toch? De erfgoedcel nodigt jaarlijks de medewerkers van de Brusselse bibliotheken, gemeenschapscentra en de cultuurbeleidscoördinatoren uit voor een babbel en kennismaking met frisse praktijkvoorbeelden van erfgoedprojecten. Doel: goesting geven om lokaal met erfgoed aan de slag te gaan.

Ontmoetingsmoment voor lokale erfgoedmedewerkers/heemkringen

Medewerkers van heemkringen, historische genootschappen, centra voor lokale geschiedenis en familiekunde hebben een passie: lokale geschiedenis! Af en toe willen ze natuurlijk ook eens uit de lokale cocon springen en andere gelijkgestemde zielen ontmoeten. De erfgoedcel zorgt daar voor. Jaarlijks nodigen we iedereen die zich op één of andere manier over lokaal erfgoed buigt uit op een ontmoetingsmoment, voor een inspirerende babbel.
Afgelopen november 2018 volgde een meer dan geslaagde ontmoeting in CEGESOMA. In 2017 waren we te gast bij het archief en museum van het OCMW in de Marollen.

Wil je meer info of wil je je alvast inschrijven voor een volgend ontmoetingsmoment, mail of bel ons via: inschrijvingen@erfgoedbrussel.be | 02 563 05 55 | 02 563 05 92

Vormingsreeks - In goede handen: erfgoed in depots

De depotconsulenten van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie organiseren jaarlijks de vormingscyclus over de verschillende aspecten van het inrichten van en bewaren in erfgoeddepots. Deze verdiepende vorming sluit aan bij de twee basiscursussen 'Behoud en beheer van erfgoedcollecties' en 'Informatiebeheer van erfgoedcollecties'. Voorafgaande deelname aan deze laatste vormingsdagen is niet verplicht, maar basiskennis en/of ervaring met behoud en (informatie)beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.

Heb je vragen over of wil je deelnemen aan één van de vormingen, trajectbegeleidingen of collegagroepen, neem dan contact op via erfgoedbrussel@vgc.be.
Raadpleeg ook de agenda van FARO (steunpunt voor het roerend en immaterieel cultureel erfgoedveld in Vlaanderen en Brussel) waarin de vormingsactiviteiten van FARO en andere erfgoedorganisaties zijn opgenomen.