Vorming & Ontmoeting

Deel deze pagina

We bieden je ex-cathedravorming, begeleiding in de vorm van trajecten, ontmoetingsmomenten met collega's. De zorg en de aandacht voor het Brusselse cultureel erfgoed staan daarin altijd centraal.

Wat kan je hierbij verwachten? Soms staat een meer theoretische kennisoverdracht centraal, soms komen oefeningen in praktijken en methodieken aan bod, of een combinatie van theorie en praktijk, enz.
Onder het motto ‘1 + 1 is meer dan 2’ organiseren we ook regelmatig ontmoetingsmomenten onder collega's. Dan maak je kennis met elkaars werking
en deel je expertise in een ongedwongen sfeer met collega’s.

Vind je je gading niet in dit aanbod? Heb je vragen of wil je meer informatie? Laat ons dit weten, dan zoeken we samen naar een oplossing, of kunnen we je doorverwijzen naar het vormingsaanbod van andere erfgoedorganisaties.

Hou onze infobrief in de gaten voor nieuwe vormingsactiviteiten.

Archiefzorg voor verenigingen en particulieren

Onze partner Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel (AMVB) geeft praktijksessies over archiefzorg en -beheer aan erfgoedbeheerders buiten de erfgoedsector. In 2017-2018 geeft het AMVB onder meer ondersteuning aan de Brusselse jeugd- en kunstensector.

Archievenoverleg

De erfgoedcel brengt de archivarissen in Brussel minstens één keer per jaar samen. Dit platvorm geeft ruimte aan netwerking, uitwisseling van expertise, kennis en ideeën. De brede Brusselse archiefsector, zowel overheidsarchieven als privaatrechtelijke archieven, bedrijfsarchieven, enz., maakt deel uit van het platform.

Collegagroep - Collectiebeheerders Musea

Eén keer per jaar organiseren we deze collegagroep voor conservators, depotmedewerkers, registratoren en collectiebeheerders uit de Brusselse musea. Dan gaan we dieper in op een thema relevant voor de museumsector, bijvoorbeeld digitale duurzaamheid, ledverlichting of collectiebeheer bij tijdelijke sluiting.

Collegagroep - ECCE of Eerste Hulp bij Calamiteiten Cultureel Erfgoed

In de voorbije jaren stapten verschillende musea, archieven en/of andere erfgoedorganisaties mee in een begeleiding voor een individueel calamiteitenplan, het ECCE-traject. Een calamiteitenplan maakt de erfgoedorganisatie weerbaar in het voorkomen van of de reactie op een calamiteit (bijv. diefstal van een collectiestuk, waterschade,...). De erfgoedcel wil deze erfgoedorganisaties blijvend sensibiliseren rondom ECCE en houden het netwerk levendig via ontmoetingsmomenten. Deze staan ook open voor erfgoedorganisaties die eerder niet deelnamen aan het ECCE-traject.

Erfgoedbeleg

Het begrip erfgoed heeft vaak af te rekenen met vooroordelen: oubollig, stoffig,… Niets dus voor een fris en dynamisch lokaal cultuurbeleid. Of toch? De erfgoedcel nodigt jaarlijks de medewerkers van de Brusselse bibliotheken, gemeenschapscentra en de cultuurbeleidscoördinatoren uit voor een babbel en kennismaking met frisse praktijkvoorbeelden van erfgoedprojecten. Doel: goesting geven om lokaal met erfgoed aan de slag te gaan.

Ontmoetingsmoment voor lokale erfgoedmedewerkers 

Medewerkers van lokale heemkringen, historische genootschappen, centra voor geschiedenis en familiekunde hebben een passie: lokale geschiedenis! Af en toe willen ze natuurlijk ook eens uit de lokale cocon springen en andere gelijkgestemde zielen ontmoeten. De erfgoedcel zorgt daar voor. Jaarlijks nodigen we iedereen die zich op één of andere manier over lokaal erfgoed buigt uit op een ontmoetingsmoment.

Op dinsdag 7 november 2017 waren we te gast bij het archief en museum van het OCMW in de Marollen. Als afsluiter kon iedereen bijbabbelen tijdens de lunch in Brasserie Breughel, op een boogscheut daarvan.

Wil je meer info of wil je je alvast inschrijven voor een volgend ontmoetingsmoment, mail of bel ons via: inschrijvingen@erfgoedbrussel.be | 02 563 05 55 | 02 563 05 92

Vormingsreeks - In goede handen: erfgoed in depots

De depotconsulenten van de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie organiseren jaarlijks een vormingscyclus over de verschillende aspecten van het inrichten van en bewaren in erfgoeddepots. Deze verdiepende vorming sluit aan bij de basiscursus 'Behoud en beheer van erfgoedcollecties'. Voorafgaande deelname aan deze vorming is niet verplicht, maar basiskennis en/of ervaring met behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.

Schrijf je in voor één of meerdere cursussen en verbreed je kennis over depotinrichting en -beheer. De vormingscyclus is samengesteld uit 6 modules van elk één dag, die je ook afzonderlijk kan volgen:

Heb je vragen over of wil je deelnemen aan één van de vormingen, trajectbegeleidingen of collegagroepen, neem dan contact op via erfgoedbrussel@vgc.be.
Raadpleeg ook de agenda van FARO (steunpunt voor het roerend en immaterieel cultureel erfgoedveld in Vlaanderen en Brussel) waarin de vormingsactiviteiten van FARO en andere erfgoedorganisaties zijn opgenomen.